Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej.

Edward Stachura

Przekład tekstu

« wstecz