Wampiry istnieją, tylko zamiast krwi wysysają z nas sny.

Wojciech Kuczok

Oferta

Redakcja tekstu

redakcja językowa

redakcja stylistyczna

redakcja merytoryczna

segmentacja tekstu

więcej..

Korekta tekstu

korekta językowa

korekta stylistyczna

korekta techniczna

adiustacja

więcej..

Przekład literacki

tekstów prozatorskich i poetyckich

albumów, literatury dla dzieci i młodzieży

tłumaczenia zwykłe (nieliterackie)

tłumaczenia prac i artykułów naukowych

więcej..

Scenariusze multimediów

filmy

rysunki strumieniowe

prezentacje Powerpoint
i Prezi

animacje flash

więcej..

Albumy

z nadesłanych fotografii lub ze zdjęć agencyjnych

komentarze lub cytaty dobrane do fotografii

projekt układu graficznego

księgi pamiątkowe, książki kucharskie

więcej..

Kartki okolicznościowe

z nadesłanych fotografii lub ze zdjęć agencyjnych

życzenia dobrane do osoby
i okoliczności

życzenia prozą lub wierszem

projekt układu graficznego


więcej..

Kalendarze

z nadesłanych fotografii lub ze zdjęć agencyjnych

komentarze lub cytaty dobrane do fotografii

kalendarium uwzględniające prywatne święta
i uroczystości

projekt układu graficznego

więcej..

Teksty autorskie

artykuły prasowe

recenzje

przemówienia

wiersze

więcej..

Projekty i koncepcje autorskie

koncepcje książek i serii wydawniczych

pozyskanie autorów

projekt układu graficznego

opracowanie redakcyjne
i koordynacja

więcej..