Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła.

Archibald Joseph Cronin

Scenariusze multimediów

PRE-TEKST oferuje scenariusze filmów, rysunków strumieniowych, prezentacji w programach Powerpoint i Prezi, animacji flash (scenariusze do innych typów multimediów po uprzednim uzgodnieniu).
Scenariusz to równoległy zapis treści publikowanej (lub nagrywanej) oraz sposobu jej zaprezentowania (scenografia, gra aktorska, układ, kolejność, powiększenia i pomniejszenia, rysunki, zdjęcia, czcionki, wyróżnienia). Sposób przygotowania scenariusza zależy od rodzaju publikacji multimedialnej.

Przykładowe scenariusze multimediów