Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami.

Haruki Murakami

Projekty i koncepcje autorskie

PRE-TEKST oferuje koncepcje książek i innych publikacji wraz z projektami graficznymi. Koncepcje powstają na zamówienie. Rodzaj, styl i temat do uzgodnienia.

Przykładowe projekty i koncepcje autorskie