Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej.

Edward Stachura

Korekta

« wstecz