Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami.

Haruki Murakami

Przekład literacki

« wstecz do oferty