Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą.

Mark Twain

Przekład literacki

« wstecz do oferty