Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest przeświadczenie o własnej małości.

Thomas Carlyle

Redakcja tekstu

PRE-TEKST oferuje redakcję zarówno w węższym, jak i w szerszym znaczeniu.
Redakcja w węższym znaczeniu to poprawienie w tekście autorskim błędów ortograficznych, gramatycznych, językowych, stylistycznych i ujednolicenie zapisu (np. nazw własnych, nazwisk, skrótów, liczb, wyliczeń) według przyjętych założeń redakcyjnych.
W skład prac redakcyjnych wchodzi także sporządzenie przypisów, spisów treści, spisów ilustracji i tabel, podpisów oraz indeksów. Redakcja tłumaczenia z kolei polega na weryfikacji tekstu z oryginałem i dostosowaniu tekstu tłumaczenia do polskich realiów oraz wymogów polszczyzny.
Szerzej rozumiana redakcja zakłada także adiustację (opracowanie wizualnej strony publikacji) i obejmuje podział tekstu na rozdziały i podrozdziały, nadanie tytułów, częściową weryfikację merytoryczną, propozycje wprowadzenia ilustracji oraz sposobu łamania, dobór czcionek. Taka redakcja jest już integralną częścią przygotowania tekstu do wydania.
Redakcję wykonuje się w edytorach tekstu, a nie na plikach pdf czy wydrukach, gdyż jest to etap, który zawsze powinien poprzedzać skład tekstu.
Redakcja może być połączona z korektą tekstu.