Maturalna korrida (Matura ustna. Język polski)


Data publikacji: Niedziela 8 marca 2015

Tegoroczna matura ustna to absolutne novum. Koniec z prezentacją. Koniec z wykuwaniem na pamięć. I koniec z gotowcami nabywanymi na rozliczne, mniej lub bardziej legalne sposoby.

Nowa matura ustna stawia na myślenie, kojarzenie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a przede wszystkim na tej kultury znajomość.

Czy to źle? Wręcz przeciwnie. To bardzo dobrze. Taka matura nareszcie spełnia swoje zadanie i sprawdza to, co sprawdzać powinna. 

Czy jest trudna? To zależy. Dla kogoś, kto uczestniczy w kulturze (i nie mam tu na myśli wcale kultury wysokiej, ale popularną), ma własne zdanie i potrafi je wyrazić, ta matura będzie znacznie łatwiejsza niż dotychczasowa. 

Nie znaczy to oczywiście, że można machnąć na nią ręką i liczyć, że egzamin zda się sam. Do każdego egzaminu trzeba się przygotować, a w szczególności do egzaminów ustnych, gdzie o sukcesie decyduje sporo czynników: od samej treści po samopoczucie podczas prezentowania wypowiedzi.

Jak zatem się do niej przygotować? Skorzystać z rad doświadczonych egzaminatorów, przeanalizować jak najwięcej tematów różnych typów i opanować podstawowe zasady formułowania wypowiedzi ustnej.

Komplet takich rad, zestaw tematów oraz wskazówki odnośnie do formułowania wypowiedzi znajdziecie w tej książce.


Książkę przygotowano specjalnie na potrzeby nowej matury i według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Łączy niezbędne wiadomości teoretyczne z dużą liczbą wskazówek praktycznych. Zawiera:

  • komplet informacji na temat wymagań maturalnych
  • opis przebiegu egzaminu
  • tematy oparte wszystkich rodzajach tekstów występujących na egzaminie (literackich, ikonicznych i z wiedzy o języku)
  • przykładowe realizacje wybranych tematów opartych na tych tekstach
  • analizę najczęstszych motywów pojawiających się w tematach egzaminacyjnych
  • kryteria oceniania.

Zainteresowanych nabyciem książki zapraszamy do kontaktu z redakcją.

http://www.pre-tekst.com/kontakt