Leksykon sfrustrowanego redaktora: B


Data publikacji: Poniedziałek 17 marca 2014

Barbaryzm (wyrażenie lub konstrukcja obce danemu językowi, przeniesione z innego języka): w niektórych tekstach, zwłaszcza tłumaczonych, barbaryzmy statystycznie przeważają nad wyrażeniami rodzimymi. Kolejny dowód na to, że wszyscy jesteśmy barbarzyńcami.

Bestseller (książka ciesząca się ogromną poczytnością niezależnie od jej wartości artystycznych): książkowy celebryta. Wypada z łask, kiedy: starzeje się, przestaje być bohaterem skandali, ma wciąż tę samą okładkę, jego autor nie napisał nic nowego, pojawia się inny, nowszy bestseller.

Bękart (niepełny wiersz końcowy akapitu umieszczony w nowej kolumnie lub w nowym łamie, błąd w łamaniu): drugi obok sieroty główny członek dysfunkcyjnej rodziny typograficznej, nazywany też wdową, być może w duchu gender. Tak czy inaczej, dla redaktora jest nieodmiennie powodem oczopląsu.

Bibliografia (wykaz książek, czasopism i innych źródeł na potrzeby konkretnej pracy uwzględniający podstawowe dane wydawnicze): redakcyjny odpowiednik listy płac i przeważnie jak owa lista olewany. Generator niekończących się błędów interpunkcyjnych. Lektura dla nawiedzonych, ewentualnie doktorantów.

Biografia (opis życia i działalności jakiejś osoby, najczęściej zbeletryzowany; życiorys): obszar literackiej fikcji w stanie czystym, gdzie podobieństwo do rzeczywistych osób i zdarzeń jest zamierzone i nieprzypadkowe, ale często nieczytelne z powodu braku danych lub rażącej odmienności od oryginału.

Blokowość; układ blokowy (układ graficzny tekstu tworzący w niektórych partiach prostokątne kształty): rodzaj redaktorskiej rozrywki intelektualnej, ekwiwalent gry w tetris lub układania puzzli.

Błąd (odstępstwo od normy, niezgodność z obowiązującymi regułami, pomyłka): warunek sine qua non redaktorskiego i korektorskiego bytu: powód istnienia, sens życia i zwykle przyczyna śmierci.

Boczek (boczna część tabeli objaśniająca zawartość rubryk poziomych): grupa komórek wyjątkowo podatna na mutacje w obrębie tej samej publikacji. Najczęstsze typy mutacji boczków to: pisownia od małej lub wielkiej litery, czcionka normal lub bold, środkowanie lub równanie do lewej.

Bodoni, baskerwil i inne (kroje pisma zaliczane do antykwy): terminy, które po przeczytaniu trafiają do worka niepamięci.
Więcej informacji patrz: antykwa. http://www.pre-tekst.com/blog/kategoria/humor/post/13

Borgis, brylant i inne (nazwy różnych stopni pisma): element edytorskiej gwary niezrozumiały dla nikogo spoza edytorskiego światka, ale też dla nikogo z tego kręgu.

Bubel (towar złej jakości): potoczne określenie propozycji wydawniczej.

Budżet (ogół dochodów i wydatków): redakcyjna aberracja matematyczna, która nijak nie chce się zbilansować: suma wydatków zwykle przekracza założony koszt, wyższy koszt obniża spodziewany dochód, a różnicę wyrównuje się poprzez obcięcie pensji redaktora.

Bylejakość (niski poziom, niedbałe wykonanie czegoś): redakcyjny odpowiednik skali jakości stosowany zazwyczaj w odniesieniu do tekstów autorskich, utworów wydawanych przez konkurencję, utworów opracowywanych przez innych redaktorów, tekstów reklamowych, katalogowych i notek wydawniczych.