Nic tak nie przyczynia się do szybkiego sukcesu jak cudze błędy.

Roger Bacon