Na złych ludziach można polegać. Ci przynajmniej się nie zmieniają.

William Faulkner